Photowalk 2021 Meppel

Geplaatst: Dinsdag 19 Oktober 2021

Een van de vaste activiteiten bij onze fotoclub is de Photowalk. Ook in 2020 stond dat in de planning. Het daarvoor geformeerde organisatieteam (Marga, Miny, Elsbeth en Olle) startte in maart met de voorbereidingen.
Er werd na zoeken op internet, proeflopen en kiezen een wandeling samengesteld van ongeveer 4 km. Tevens werden in een horecazaak afspraken gemaakt voor een start met koffie/thee en een lunch na afloop. Tijdens de proefloop werden de verschillende foto-opdrachten bedacht en vastgesteld.

Helaas, direct daarna werden al de eerste stopzettingen en afgelastingen in verband met Corona voor iedereen duidelijk. Ook het Photowalk-team moest eraan geloven en de activiteiten jammer genoeg staken. Alles ging in de ijskast.

In 2021 heeft het tot begin augustus geduurd, voordat met een voorzichtige herstart kon worden begonnen. Omdat toch alles wel een beetje was weggezakt, werd de wandeling enthousiast opnieuw gemaakt. Dat was wel nodig want als gevolg van veranderingen in Meppel, waren enkele foto-opdrachten niet meer uit te voeren. Ook de afspraken met de horeca moesten opnieuw worden gemaakt, vanwege wisseling van eigenaar.
De datum voor de wandeling werd vastgesteld op 18 september, die van de bespreekavond op 4 oktober en de uitnodigingen aan de leden verstuurd.

Op die zaterdag (18 september) zijn we met 17 enthousiaste leden om 10.00 uur samengekomen in Stadscafé Oase aan het Marktplein. Er werd genoten van koffie/thee met versnapering, waarna we gezamenlijk, gewapend met camera’s en goede moed, op pad zijn gegaan.

De weergoden waren ons goed gezind en in Meppel was het overal gezellig druk. De wandeling verliep volgens (tijds-)plan en de opdrachten (8 in totaal) werden op de gekozen locaties vaak vanuit diverse standpunten bekeken.

Nadat iedereen de wandeling en de foto-opdrachten had uitgevoerd, werd een heerlijke lunch gebruikt op het terras van het Stadscafé.

Een paar weken later hebben we op de bespreekavond met veel aandacht en plezier naar alle inzendingen (inclusief die van de thuisblijvers) gekeken. Er waren 52 foto’s ingestuurd, verdeeld over 7 opdrachten. Opvallend detail : van opdracht 8 ( Verbeeld de stadswandeling bij de beeldengroep) zijn geen foto’s ingeleverd. Iedere fotograaf kreeg de gelegenheid om zijn creatie toe te lichten en de groep kon daarop reageren en hun visie geven.

Al met al was deze Photowalk weer een geslaagde activiteit, waarbij de verrassende creativiteit van onze leden opnieuw duidelijk werd.

Onderstaand van elke categorie één van de ingezonden foto’s.

Herhaling


1ste letter van de naam


Meppel in beweging


Uitbundigheid, blijheid, kleur


Detail


Overzichtsfoto gebied


Gluren bij de buren