Privacy, Copyright & Disclaimer

Foto’s
Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door de leden van de fotoclub. De foto’s zijn daardoor auteursrechtelijk beschermd.
Het kopiëren, openbaar maken of verspreiden van deze foto’s, voor welk doel en op welke wijze dan ook,  is daarom niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke  toestemming van de rechtmatige eigenaar.

Teksten
Alle teksten op deze pagina zijn rechtmatig eigendom van de fotoclub.
Het kopiëren, openbaar maken of verspreiden van deze teksten, voor welk doel en op welke wijze dan ook, is daarom niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke  toestemming van het bestuur van de fotoclub.

Toestemming
Informatie opvragen over het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van foto’s en/of teksten van deze website kan door een email te sturen naar het secretariaat van de fotoclub: info@fotofunemmen.nl .

Disclaimer
Deelname aan een activiteit van de fotoclub is altijd geheel op eigen risico. FotoFun Emmen is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat door deelname aan een fotoclub activiteit.

Website
Deze website wordt onderhouden door het Webteam van de fotoclub. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website door anderen is uitdrukkelijk verboden.
Ondanks de nodige zorgvuldigheid kan het voorkomen dat bepaalde informatie op deze site, door wijzigingen na publicatie, niet meer actueel of zelfs onjuist is.
Aan publicaties, artikelen en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
FotoFun Emmen is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen of andere digitale ongemakken indien deze, ondanks regelmatige controle, toch op deze website zouden voorkomen.